Wystąpienie Juli Trawińskiej - Pani Prezes Fundacji Medycyny Stylu Życia na Sympozjum Naukowym na Politechnice Bydgoskiej
FB
FB
FB

Wystąpienie Juli Trawińskiej – Pani Prezes Fundacji Medycyny Stylu Życia na Sympozjum Naukowym na Politechnice Bydgoskiej