Dołącz do Nas! Wolontariat – Lifestyle Medicine
FB
FB
FB

Pomóż nam pomagać!

Zobacz, w jaki sposób możesz zaangażować się w nasze akcje.

Wolontariat

Fundacja Medycyny Stylu Życia pragnie nawiązać współpracę ze wszystkimi podmiotami, które zajmują się działalnością w zakresie poprawy zdrowia.

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy!

Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, posiadających chęć do poświęcenia swojego wolnego czasu na pomoc w działaniach Fundacji Medycyny Stylu Życia. Wolontariat uczy i daje możliwość współpracy z ludźmi z misją i pasją. Pozwala na uczestnictwo w ciekawych projektach. Dla każdego wolontariusza przygotowujemy indywidualny program wolontariatu i podpisujemy z nim umowę. Istnieje możliwość współpracy z nami on-line. Nasi wolontariusze mają możliwość udziału w konkretnych przedsięwzięciach Fundacji, a także poznają zasady jej funkcjonowania. Bardzo często współpraca z organizacjami pozarządowymi decyduje o wyborze przyszłej ścieżki kariery.

Zachęcamy także naszych wolontariuszy do pisania i realizacji autorskich projektów związanych z rozwojem świadczeń zdrowotnych.

Wszystkie osoby zainteresowane pracą wolontaryjną w Fundacji Medycyny Stylu Życia proszone są o przesłanie listu intencyjnego oraz CV na adres e-mail: biuro@lifestyle-medicine.pl

Pomóż nam pomagać!

Darowizny na rzecz Fundacji

Możesz też wspomóc naszą Fundację – wystarczy dokonać wpłaty na jedno z głównych kont bankowych Fundacji:

Rachunek w walucie polskiej: 67109016940000000133536431
Rachunek w walucie euro: 52109016940000000133536507


Jeśli chcesz regularnie wspomagać Fundację:

Każda złotówka się liczy. Gwarantujemy, że zostanie dobrze spożytkowana – na prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych, z których korzystają nasi podopieczni. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości comiesięcznego wspierania Fundacji dowolną kwotą poprzez ustanowienie polecenia zapłaty. Poszukujemy Darczyńców, Sponsorów, nowych form wsparcia. Regularne przekazywanie darowizn za pomocą formularza zapłaty jest jedną z naszych propozycji dla osób, które chcą pomagać.

1Co to jest polecenie zapłaty?
Polecenie zapłaty jest prostą, bezpieczną i szybką formą regulowania płatności. Polega na automatycznym obciążaniu rachunku posiadacza konta kwotami zobowiązań za dostarczane produkty lub świadczone usługi (opłaty za światło i gaz, czynsz, usługi telekomunikacyjne, itp.). Ustanawiając polecenie zapłaty, można także regularnie przekazywać darowizny organizacjom pożytku publicznego. Nie trzeba pamiętać o comiesięcznej konieczności wykonania przelewu.
2Dlaczego tak ważne dla Fundacji jest regularne wsparcie?
Regularnie przekazywane darowizny w formie polecenia zapłaty pozwolą nam pokryć część kosztów prowadzenia naszych działań (eventy, szkolenia itp.).
3Czy polecenie zapłaty to bezpieczna transakcja?
Polecenie zapłaty jest usługą bankową wprowadzoną w Polsce do systemu krajowych rozliczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2012 poz. 1376 ze zm.). Obecnie funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz.U. 2014 poz. 873).
Dodatkowe gwarancje prawne stanowi Porozumienie Międzybankowe z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie stosowania polecenia zapłaty (wraz z późniejszymi zmianami), podpisane przez wszystkie banki uczestniczące w tej formie rozliczeń, oraz przepisy regulujące działalność Krajowej Izby Rozliczeniowej SA (w szczególności odnoszące się do przesyłania Poleceń Zapłaty za pośrednictwem ogólnopolskiego elektronicznego systemu wymiany danych międzybankowych ELIXIR®).
Wszystkie transakcje dokonane za pomocą polecenia zapłaty są odnotowane na wyciągu bankowymposiadacza rachunku.
4Jak uruchomić polecenie zapłaty?
Wystarczy wypełnić formularz zgody (dwa odcinki) i przesłać go pocztą tradycyjną na adres naszej Fundacji. My prześlemy jeden formularz do Państwa banku, drugi zostanie u nas.
Na formularzu należy zadeklarować dowolną kwotę comiesięcznej darowizny.
Jeśli na rachunku nie będzie wystarczającej ilości środków, po kilku dniach nastąpi druga próba pobrania. Jeżeli nadal nie będzie to możliwe, darowizna w danym miesiącu nie zostanie pobrana. W kolejnym miesiącu nie będzie pobierana podwójnie.
5Czy można odwołać polecenie zapłaty?
Zgoda na ustanowienie polecenia zapłaty jest bezterminowa. W każdej chwili posiadacz rachunku może ją odwołać.
6Odwołanie polecenia zapłaty
Darczyńcy przysługuje bezwarunkowe prawo odwołania pojedynczego, zrealizowanego polecenia zapłaty do 56 dni kalendarzowych (w przypadku osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej) lub 5 dni roboczych (w przypadku pozostałych darczyńców) od daty obciążenia rachunku oraz wystąpienia o zwrot środków.
Polecenie zapłaty można także zawiesić czasowo na okres maksymalnie 30 dni kalendarzowych, składając odpowiednią dyspozycję w swoim banku.

„Spotkanie gotowości z okazją daje wynik, który zwiemy szczęśliwym trafem”


– Anthony Robbins


Dziękujemy za pomoc!

Fundacja Medycyny Stylu Życia