Przedłużamy życie w zdrowiu, czyli uczymy jak żyć by nie chorować i cieszyć się młodością oraz siłami witalnymi przez wiele lat.

Epidemia chorób cywilizacyjnych to cena, jaką płacimy za tempo naszego życia.


Zatem w dobie XXI wieku bardzo istotne staje się upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z genetyką oraz nietolerancjami pokarmowymi.

PROMOCJA ZDROWIA


Dowiedz się więcej

Według Światowej Organizacji Zdrowia na zdrowie wpływa wiele czynników.

Są to głównie

warunki otaczającego środowiska, czynniki genetyczne, warunki ekonomiczne, poziom wykształcenia, stosunki międzyludzkie w bliskim otoczeniu i w rodzinie.

W mniejszym stopniu

dostępność i korzystanie z opieki zdrowotnej.

Zdrowie można więc zachować i polepszyć nie tylko dzięki tak zwanej konwencjonalnej opiece zdrowotnej, ale także poprzez wybór prawidłowego stylu życia. Większość ludzi wie o tym, a mimo tego częstość zapadania na choroby cywilizacyjne stale rośnie.

Przełomem w medycynie ostatnich lat stało się odkrycie, że to nie opieka zdrowotna – czyli medycyna konwencjonalna ma największe znaczenie w utrzymaniu dobrego zdrowia, ale właśnie styl życia. Zwłaszcza sposób odżywiania decyduje o zdrowiu, dobrym samopoczuciu i długowieczności.

Odkrycie to było możliwe dzięki rewolucyjnemu postępowi metod badań naukowych oraz dzięki tytanicznemu wysiłkowi niepokornych pionierów nauki i odwadze nielicznych lekarzy medycyny, którzy często w opozycji do swojego środowiska, zaczęli stosować w praktyce klinicznej TERAPIĘ ŻYWIENIOWĄ i związaną z nią ZMIANĄ STYLU ŻYCIA. Wyłoniła się nowa dziedzina nauki – MEDYCYNA STYLU ŻYCIA (ang. „lifestyle medicine”).

Do your genes contribute to your health problems?
Get your personalized health recommendations based on your genetic profile and symptoms.