O nas – Lifestyle Medicine
FB
FB
FB

O nas
Nasza Misja

Przedłużamy życie w zdrowiu, czyli uczymy jak żyć by nie chorować
i cieszyć się młodością oraz siłami witalnymi przez wiele lat.

Epidemia chorób cywilizacyjnych to cena, jaką płacimy za tempo naszego życia. Zatem w dobie XXI wieku bardzo istotne staje się upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z genetyką oraz nietolerancjami pokarmowymi.

Według Światowej Organizacji Zdrowia na zdrowie wpływa wiele czynników. Są to głównie warunki otaczającego środowiska, czynniki genetyczne, warunki ekonomiczne, poziom wykształcenia, stosunki międzyludzkie w bliskim otoczeniu i w rodzinie. W mniejszym stopniu jest to dostępność i korzystanie z opieki zdrowotnej.

Zdrowie można więc zachować i polepszyć nie tylko dzięki tak zwanej konwencjonalnej opiece zdrowotnej, ale także poprzez wybór prawidłowego stylu życia. Większość ludzi wie o tym, a mimo tego częstość zapadania na choroby cywilizacyjne stale rośnie. Przełomem w medycynie ostatnich lat stało się odkrycie, że to nie opieka zdrowotna – czyli medycyna konwencjonalna ma największe znaczenie w utrzymaniu dobrego zdrowia, ale właśnie styl życia. Zwłaszcza sposób odżywiania decyduje o zdrowiu, dobrym samopoczuciu i długowieczności.

Odkrycie to było możliwe dzięki rewolucyjnemu postępowi metod badań naukowych oraz dzięki tytanicznemu wysiłkowi niepokornych pionierów nauki i odwadze nielicznych lekarzy medycyny, którzy często w opozycji do swojego środowiska, zaczęli stosować w praktyce klinicznej TERAPIĘ ŻYWIENIOWĄ i związaną z nią ZMIANĄ STYLU ŻYCIA. Wyłoniła się nowa dziedzina nauki – MEDYCYNA STYLU ŻYCIA (ang. „lifestyle medicine”).

Żywienie, jako dziedzina nauki od zawsze było częścią medycyny, jednak lekarze niezmiernie rzadko stosują terapię żywieniową w swojej praktyce. Do niedawna bowiem niewiele czasu poświęcano tej dziedzinie wiedzy w procesie kształcenia adeptów zawodów medycznych. A i dzisiaj z pewnością nie jest ona traktowana priorytetowo na większości uczelni medycznych na świecie.

MEDYCYNA STYLU ŻYCIA to medycyna XXI wieku, a Fundacja 100 lat dąży do rozpowszechnienia tej gałęzi wiedzy za równo w Polsce, jak i zagranicą.

Nasze cele

  1. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, naukowo badawczej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, w tym również polegającej na kształceniu dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych
  2. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia i rehabilitacji oraz profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,
  3. Propagowanie i wdrażanie najnowszych, mało inwazyjnych metod leczenia i diagnostyki
  4. Promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, zarządzania stresem i regeneracją organizmu, upowszechnianie aktywności fizycznej, turystyki oraz aktywnych form wypoczynku
  5. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju dobroczynności i wsparcia osób będących w potrzebie

Nasz zespół

Jesteśmy zespołem pasjonatów medycyny opartej na elementach stylu życia, opartej na nowocześniejszych badaniach genetycznych oraz autoimmunologicznych. Naszą misją jest przyczynianie się do poprawy jakości życia ludzi poprzez upowszechnianie zastosowań najnowszych narzędzi diagnostycznych umożliwiających skuteczniejsze leczenie chorób przewlekłych (cywilizacyjnych) poprzez wykorzystanie najnowszych narzędzi pozwalających na personalizację leczenia. W tym celu utworzyliśmy podmiot leczniczy.